Cursussen en workshops

Wenst u efficiënt en intensief een bepaalde vaardigheid of techniek te verwerven? Neem dan deel aan een van onze cursussen of workshops. Van de absolute beginner tot de meest ervaren bonsailiefhebber: het opleidingsaanbod van Bonsai Vlaanderen biedt voor elk wat wils.

Alle cursussen en workshops worden gegeven door ervaren bonsaika, zowel van binnen als buiten Bonsai Vlaanderen.

Basiscursus

Basiscursus

Wat is bonsai en wat (nog) niet? Met welk materiaal werken we? Snoeien, verpotten, bemesten, water geven… waarover gaat het en hoe pakken we dit aan? En vorm geven, letterlijk, de boom een vorm geven… waarom doen we dat, en natuurlijk komt dan het bedraden van de boom aan bod. De cursus wil je alle nodige info meegeven om snel je weg te vinden in het bonsaigebeuren. Zowel in theorie als in praktijk.

De lesgevers houden rekening met jouw niveau. Op enkele halve dagen ben je klaar om meer te genieten van het verdere aanbod van onze afdelingen en werkgroepen.

Absolute beginners en mensen met een beetje ervaring die de basistechnieken van vormgeving en bedraden nog niet, of nog niet correct, onder de knie hebben.

De cursus wordt gegeven door zeer ervaren leden van Bonsai Vlaanderen.

Wat is bonsai? Geschikte boomsoorten, inleiding op stijlen, soorten snoei, bedraden, verpotten, verzorgen van bonsai, de werkgang.

Voor de praktijk kiest de lesgever een of meer bomen om op te werken. Daarnaast kan de cursist zelf bomen meebrengen om aan te werken als er nog tijd over is.

De meeste afdelingen bieden de basiscursus aan in hun normale vergaderplaats.

De cursus zelf is gratis voor leden van Bonsai Vlaanderen. Verder is er de broodnodige aankoop van een of meerdere bomen en het cursusboek. Uiteraard koop je zelf de gereedschappen aan en de draad om te bedraden. Vraag eerst advies aan de lesgevers. Je kan echt wel starten met een beperkt budget en weinig gereedschappen.

Thema-workshop

Een workshop is geen echte les, al valt er zeker zeer veel te leren! Je werkt aan je eigen boom en je krijgt daarbij advies en hulp van de workshopbegeleider. Je leert ook van de anderen, want op geregelde tijdstippen worden de bomen samen met al de deelnemers aan de workshop besproken.

Bij thema-workshop werkt iedereen rond hetzelfde thema. Enkele voorbeelden: een boomsoort, een stijl, een techniek. Concreet: een workshop grove den, literati, groepsbeplanting, dood hout bewerken, bedraden voor gevorderden enz.

Deelnemers moeten de basistechnieken min of meer onder de knie hebben. In de regel zijn de verschillen onder de deelnemers zeer groot. De workshopbegeleiders zijn dat gewoon en gaan daar vlot mee om.

Zeer ervaren leden. Vaak zijn deze mensen gespecialiseerd in sommige soorten, technieken of stijlen.

Dit verschilt uiteraard van workshop tot workshop. Bij het aanbieden van deze workshops zal altijd heel precies omschreven worden wat het doel is. Aarzel niet om meer info te vragen als je twijfelt over het aanbod, de boom waarop je wil werken of het niveau.

Een workshop begint altijd met een bespreking van alle bomen, daarna volgt het werk, onder leiding en zelfstandig. Men sluit af met een gezamenlijke eindbespreking.

Vaak in het normale vergaderlokaal van de afdeling, soms ook in het atelier van de begeleider of op een externe locatie, bijvoorbeeld een serre.

Het lesgeld hangt af van de duur van de workshop. Vaak voorziet de begeleider in materiaal en zelfs in bomen. Dat bepaalt uiteraard mee de prijs. De organiserende afdeling geeft daarover altijd heel duidelijke info vooraf.

Leden van Bonsai Vlaanderen krijgen korting tegenover niet-leden. Sommige afdelingen doen daar nog een korting bovenop.

Thema-workshop

Gast-workshops

Gast-workshop

Een workshop is geen echte les al valt er zeker zeer veel te leren! Je werkt aan je eigen boom en je krijgt daarbij advies en hulp van de workshopbegeleider. Je leert ook van de anderen, want op geregelde tijdstippen worden de bomen besproken samen met al de deelnemers aan de workshop.

Bij een gast-workshop komt een extern iemand de workshop begeleiden.

De deelnemers brengen zelf hun boom mee. Vrijwel altijd is de soort en de stijl vrij. De begeleider bespreekt dan samen met jou en de groep de mogelijkheden van de boom. Daarna ga je aan de slag, zelfstandig én met hulp van de workshopbegeleider.

Deelnemers moeten de basistechnieken min of meer onder de knie hebben. In de regel zijn de verschillen onder de deelnemers zeer groot. De workshopbegeleiders zijn dat gewoon en gaan daar vlot mee om.

Bonsaika met veel ervaring die een ruime erkenning genieten in de bonsaiwereld.

Dit verschilt uiteraard van workshop tot workshop. Bij het aanbieden van deze workshops zal altijd heel precies omschreven worden wat de begeleider voor ogen heeft. Meestal wil die samen met jou werken op bomen die een echte uitdaging bieden. Aarzel niet om meer info te vragen als je twijfelt over de boom waarop je wil werken.

Een workshop begint altijd met een bespreking van alle bomen. Daarna volgt het werk, onder leiding en zelfstandig. Er wordt afgesloten met een gezamenlijke eindbespreking.

Vaak in het normale vergaderlokaal van de afdeling, soms ook in het atelier van de begeleider of op een externe locatie.

Het lesgeld hangt af van de duur van de workshop en van de vergoedingen voor de begeleider. De deelnemer zorgt zelf voor de boom en het materiaal. Leden van Bonsai Vlaanderen krijgen korting tegenover niet-leden. Sommige afdelingen doen daar nog een korting bovenop.

Academy

Een cursus die loopt over vier, eventueel vijf jaar.

Intensief en diepgaand. Perfectioneren van de basistechnieken, gevorderde styling, stromingen, soorten en stijlen, artistieke vrijheid.

Een cursus ten gronde over de huidige ‘state of the art’ in de klassieke en moderne bonsaiwereld.

We vormen een groep van acht tot tien personen die dit langlopende traject willen opnemen. Kunnen samenwerken is dus ook een vereiste. Je kan dit gerust een bonsaischool noemen.

Een gedetailleerd overzicht van de inhoud van de Bonsai Academy vindt u hier.

Ervaren bonsaika die zich gedurende een langlopende cursus diepgaand willen bekwamen in bonsai.

Wij hebben een samenwerking met Marc Noelanders. Deze meester genoot een opleiding in Japan en geeft demo’s, workshops en cursussen over heel de wereld.

Opbouw opleiding

  • Per jaar drie weekends van 2 dagen.
  • Zaterdag 7 uur les en zondag 6 uur.
  • Zaterdag van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.30. Indien gewenst: daarna avondprogramma.
  • Zondag van 9.00 en om 16.00 afronden met werken om dan zo het weekend te eindigen met een koffie.
  • De cyclus duurt 4 jaar met telkens 3 weekends.
  • Na het laatste weekend van elk jaar wordt er een test afgelegd.
  • Het vijfde jaar is optioneel.

In de school zal er gelet worden op bedrading, inzicht, motivatie, artistieke vrijheid, enz.

Er zullen ook schetsen en ontwerpen gemaakt worden vooraleer het werk aan de plant begint. Iedereen brengt dus tekenmateriaal mee. Marc geeft elk weekend een samenvatting van de theorie mee zodat die samen met de eigen aantekeningen en schetsen een persoonlijk werkboek vormen

Momenteel gaat de Academy, groep 1, door in de serres van de tuinbouwschool in Mechelen. Het kan echter ook elders doorgaan.

De prijs hangt o.a. af van de huur van de locatie, de vergoeding voor de lesgever en andere factoren. De groep is mee verantwoordelijk voor de Academy, dit wil zeggen samen de catering organiseren, het lokaal klaarzetten en opruimen, de afspraken noteren, onderling doormailen, enz.

Reken op ongeveer 620 euro per jaar (de drie weekends, catering inbegrepen). Leden van Bonsai Vlaanderen krijgen een korting.

Academy

Lid worden

Overweegt u lid te worden van Bonsai Vlaanderen?