Werkgroepen

Bonsai is een heel brede discipline. Met verschillende subdisciplines. Bonsai Vlaanderen telt een aantal werkgroepen die dieper ingaan op drie specialismen: shohin, suiseki en boombespreking.

Als lid kan u toetreden tot een of meerdere van deze werkgroepen.

Shohin

Voor de liefhebbers van de kleinste onder de toch al kleine bonsai richtten we in 2013 een aparte werkgroep op die een eigen programma aanbiedt. Deze groep is alleen toegankelijk voor leden van een afdeling van Bonsai Vlaanderen. 

Shohin zijn de kleinste onder de bonsai. Ze zijn maximaal 23 tot 25 cm hoog. De belangstelling voor shohin groeit sterk. Ze vragen een andere aanpak en stellen andere eisen als het op presenteren aankomt.

Daarom richtte de Vlaamse Bonsaivereniging eind 2013 een aparte werkgroep op voor de liefhebbers van deze miniaturen. De werkgroep staat los van de afdelingen. Je kan lid zijn van een afdeling en naar keuze ook van een werkgroep. De groep kan een extra bijdrage vragen voor zijn werking.

 • Houden van shohin, in de twee betekenissen!
 • Lid zijn van een afdeling van Bonsai Vlaanderen.
 • De basistechnieken van bonsai kennen, bv. kunnen bedraden.
 • Jouw bedenkingen willen delen met anderen.
 • Beschikken over voldoende geduld om deze kleine bonsai te laten groeien!

Inhoudelijk staat de groep onder leiding van Alain De Wachter, bijgestaan door de leden van de stuurgroep Shohin.

Wij bespreken in hoofdzaak het meegebrachte materiaal. Daarbij komen vooral onderhoud en vormgeving aan bod.

Uiteraard gaan we ook dieper in op het presenteren van shohin. Naar aanleiding van algemene vergaderingen van Bonsai Vlaanderen worden er opstellingen gemaakt die dan later in een tentoonstelling komen.

Uiteraard komen ook tafeltjes, kasten en accenten aan bod. Vooral het esthetische verhaal.

Bij voldoende aanbod kunnen er ook startplanten en accentplanten geruild worden.

Af en toe starten we ook een project op. We beginnen dan met eenvoudig materiaal dat we gedurende jaren opvolgen.

Eigen voorstellen voor activiteiten zijn altijd welkom.

Momenteel zijn er vier bijeenkomsten per jaar. 

We komen steeds samen voor een hele zondag, van 10.00 tot max. 16.00 u.

‘s Middags zorgen we voor een drankje, croque-monsieur of broodje voor economische prijzen.

Er is extra begeleiding voor nieuwkomers.

Provinciale Tuinbouwschool in Mechelen, Antwerpsesteenweg 145.

Peter Lamoen, peter@lamoen.be

Suiseki

Suiseki zijn letterlijk ‘kijkstenen’. Stenen die het idee van een natuurlijk element – breed gezien – oproepen. Denk aan planten, dieren, mensen, bergen enzovoort. Het moet gaan om stenen die zo gevonden worden in de natuur. Ze worden gereinigd en daarna gepresenteerd.

Het is een nevendiscipline van bonsai. Heel vaak dienen ze op een tentoonstelling als accent bij een bonsai maar er komen even zo goed aparte tentoonstellingen van suiseki voor.

Voor de liefhebbers van kijkstenen. Opgericht in 2019.

Deze groep is alleen toegankelijk voor leden van een afdeling van Bonsai Vlaanderen.

 • Bespreken van meegebrachte stenen
 • Techniek van reinigen
 • Categorieën
 • Maken van dai. Dai is een onderzetter van een steen. Die is altijd maatwerk.
 • Opstellingen maken voor tentoonstellingen
 • Deelnemen aan tentoonstellingen
 • Zoektochten in de natuur

Momenteel zijn er vier bijeenkomsten per jaar. Dat kan variëren.

GC DE BOSUIL – Witherendreef 1 – 3090 Overijse

Voor ‘vuil’ werk, komen we elders samen.

Rik Hustinx    Rossinante@hotmail.be

Boombespreking

De werkgroep “Boombespreking” heeft tot doel alle geïnteresseerden te leren kijken naar bonsai.

De activiteiten van de werkgroep, die oorspronkelijk werd opgericht om bonsai te beoordelen, spitsen zich hoe langer hoe meer toe op het begeleiden van de bonsailiefhebber om de kwaliteit van zijn bonsai in technisch, botanisch en esthetisch opzicht voortdurend te verbeteren. Dit zal ook leiden tot mooiere tentoonstellingen.

De boombesprekingen hebben tot doel om de door de leden aangeboden bonsai te evalueren en aanbevelingen te geven om ze zo mogelijk te verbeteren door deze samen met alle deelnemers te bespreken. Hierbij worden aan de eigenaars één of meer denkpistes aangereikt die zij, na rijp beraad en indien gewenst, zelf kunnen toepassen om zo de kwaliteit van hun bonsai te verbeteren. Een boombespreking is een ogenblik van bezinning voor zowel de bonsaibezitter als de verantwoordelijken van de vereniging omdat zij laat zien hoe de leden hun kunde hebben ontwikkeld binnen de vereniging.

De essentie van een boombespreking is het leren kijken naar bonsai, zowel door de bezitter als door de medeclubleden, met als doel de kwaliteit van iedere bonsai te verbeteren. De moderators van de groep “boombespreking” begeleiden de leden tijdens “kritische” besprekingen van bonsai opdat zij een beter inzicht zouden ontwikkelen in de esthetische kwaliteiten van eigen bomen en van bonsai in het algemeen.

 • Het vormen van moderators en het aanscherpen van de kunde en inzicht van de leden van de keuringsgroep.
 • Het verzorgen van boombesprekingen in elke afdeling van de VBV.
 • Een vergadering per jaar. Vervolmaking en organisatie van volgend werkjaar.
 • Boombespreking bij afdelingen:
  • Het is de doelstelling dat elke afdeling minimaal 1 boombespreking per jaar organiseert.
  • Meestal zijn er 2 moderatoren die de boombespreking bij een afdeling leiden.
  • Het is de doelstelling dat elke moderator minimaal 1 boombespreking per jaar uitvoert.

De VBV biedt mogelijkheden om je te bekwamen in het bespreken van bonsai. Daarbij komt niet alleen het botanische, het technische en het esthetische van een bonsai aan bod. Je leert ook hoe je een bespreking aanpakt en hoe je omgaat met de reacties van de eigenaars.

De opleiding is maatwerk en houdt rekening met de ervaring die je hebt en met jouw vaardigheden. Er volgt hoe dan ook een test en een proefperiode. Wie slaagt krijgt een attest.

GC DE BOSUIL – Witherendreef 1 – 3090 Overijse

De boombesprekingen zelf gaan door bij de afdelingen zelf.

Filip Geerts, opleiding en vervolmaking moderator: filip.geerts1@gmail.com

Luc Flipts, planning boombesprekingen: luc.flipts@telenet.be

Your Content Goes Here

Lid worden

Overweegt u lid te worden van Bonsai Vlaanderen?