Shohin

Voor de liefhebbers van de kleinste onder de toch al kleine bonsai richtten we in 2013 een aparte werkgroep op die een eigen programma aanbiedt. Deze groep is alleen toegankelijk voor leden van een afdeling van Bonsai Vlaanderen. 

Shohin zijn de kleinste onder de bonsai. Ze zijn maximaal 23 tot 25 cm hoog. De belangstelling voor shohin groeit sterk. Ze vragen een andere aanpak en stellen andere eisen als het op presenteren aankomt.

Daarom richtte de Vlaamse Bonsaivereniging eind 2013 een aparte werkgroep op voor de liefhebbers van deze miniaturen. De werkgroep staat los van de afdelingen. Je kan lid zijn van een afdeling en naar keuze ook van een werkgroep. De groep kan een extra bijdrage vragen voor zijn werking.

  • Houden van shohin, in de twee betekenissen!
  • Lid zijn van een afdeling van Bonsai Vlaanderen.
  • De basistechnieken van bonsai kennen, bv. kunnen bedraden.
  • Jouw bedenkingen willen delen met anderen.
  • Beschikken over voldoende geduld om deze kleine bonsai te laten groeien!

Inhoudelijk staat de groep onder leiding van Alain De Wachter, bijgestaan door de leden van de stuurgroep Shohin.

Wij bespreken in hoofdzaak het meegebrachte materiaal. Daarbij komen vooral onderhoud en vormgeving aan bod.

Uiteraard gaan we ook dieper in op het presenteren van shohin. Naar aanleiding van algemene vergaderingen van Bonsai Vlaanderen worden er opstellingen gemaakt die dan later in een tentoonstelling komen.

Uiteraard komen ook tafeltjes, kasten en accenten aan bod. Vooral het esthetische verhaal.

Bij voldoende aanbod kunnen er ook startplanten en accentplanten geruild worden.

Af en toe starten we ook een project op. We beginnen dan met eenvoudig materiaal dat we gedurende jaren opvolgen.

Eigen voorstellen voor activiteiten zijn altijd welkom.

Momenteel zijn er vier bijeenkomsten per jaar. 

We komen steeds samen voor een hele zondag, van 10.00 tot max. 16.00 u.

‘s Middags zorgen we voor een drankje, croque-monsieur of broodje voor economische prijzen.

Er is extra begeleiding voor nieuwkomers.

Provinciale Tuinbouwschool in Mechelen, Antwerpsesteenweg 145.

Peter Lamoen, peter@lamoen.be